Trädgårdsdag

Välkommen till Folkets hus på trädgårdsdag 13 maj, klockan 11-13. Byt sticklingar, sälj växter fika

Takbyte och renovering

Med start den 23 augusti ska viss renovering inklusive takbyte genomföras. Vi räknar med att det tar cirka 4 veckor. Under den tiden kan lokalerna inte hyras ut.

Årsmöte

Föreningen genomförde sitt årsmöte den 25 maj på ett Coronasäkert sätt.