Takbyte och renovering

Med start den 23 augusti ska viss renovering inklusive takbyte genomföras. Vi räknar med att det tar cirka 4 veckor. Under den tiden kan lokalerna inte hyras ut.