Trädgårdsdag

Välkommen till Folkets hus på trädgårdsdag 13 maj, klockan 11-13. Byt sticklingar, sälj växter fika

Takbyte och renovering

Med start den 23 augusti ska viss renovering inklusive takbyte genomföras. Vi räknar med att det tar cirka 4 veckor. Under den tiden kan lokalerna inte hyras ut.

Årsmöte

Föreningen genomförde sitt årsmöte den 25 maj på ett Coronasäkert sätt.

Kallelse till extra föreningsstämma

Fritsla Folkets Husförening kallar till extra föreningsstämma.

Onsdagen den 4 november 2020, kl. 18.00

På dagordningen: 

  • Information om renoveringsbehov
  • Förändring av stadgeändringar

Hjärtligt välkomna, 

Styrelsen