Årsmöte

Föreningen genomförde sitt årsmöte den 25 maj på ett Coronasäkert sätt.