Kallelse till extra föreningsstämma

Fritsla Folkets Husförening kallar till extra föreningsstämma.

Onsdagen den 4 november 2020, kl. 18.00

På dagordningen: 

  • Information om renoveringsbehov
  • Förändring av stadgeändringar

Hjärtligt välkomna, 

Styrelsen